• Chất lượng LEVEL1 từ xa LEVEL1 được kiểm tra bằng công cụ (2003 ~)
  Ban đầu, chúng tôi đảm bảo chất lượng thông qua các thiết bị phân tích. Chúng tôi tin rằng các thiết bị phân tích có thể xác nhận chất lượng tốt. Chẳng hạn, chúng tôi sử dụng phổ FTIR (phổ hồng ngoại Fourier-Transform) để đảm bảo chất lượng và sự ổn định của từng lô sản phẩm. Kiểm tra sản phẩm với các thiết bị phân tích là một cách hiệu quả của kiểm soát chất lượng.
 • Chất lượng LEVEL2 được theo dõi bởi QA (2003 ~)
  Để đạt được mức độ đảm bảo, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các trạm kiểm soát. Ví dụ, trong mọi quy trình sản xuất, như đo lường, pha trộn, đóng gói và giao hàng, chúng tôi có QA chuyên môn để thực hiện giám sát và lên hồ sơ theo thời gian thực. Do đó, chất lượng được đảm bảo.
 • LEVEL3 cải thiện chất lượng thông qua đào tạo hiệu quả (2011 ~)
  Bên cạnh công cụ và giám sát, một trong những điều quan trọng nhất là nhận thức về chất lượng của nhân viên. Chúng tôi có một cuộc họp 5 phút mỗi sáng. Chúng tôi cũng thuê các chuyên gia tư vấn bên ngoài để thúc đẩy các hoạt động liên quan tới chất lượng nâng cao kiến thức cho nhân viên.
 • Chất lượng LEVEL4 đòi hỏi các hệ thống hợp lý hóa (2011 ~)
 • Chất lượng LEVEL5 sẽ được phản ánh trong cuộc sống hàng ngày (2012 ~)
  Chìa khóa để cải thiện chất lượng là từ con người. Mọi người chủ động coi trọng chất lượng khi theo đuổi tiến độ công việc, tính chuyên nghiệp và phẩm giá trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi hy vọng rằng chất lượng được phản ánh trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi và chúng tôi là những người như vậy, vì vậy một cách tự nhiên, chúng tôi tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt.
 • Chứng nhận hệ thống (2003 ~)
  chứng nhận chất lượng
  Chứng nhận môi trường
  Chứng nhận an toàn lao động
  Đào tạo & Chứng nhận