Hướng dẫn sử dụng của Trung tâm thành viên Cộng đồng
Quyền lợi thành viên
◆ Khách hàng đã nhận được đại lý chứng nhận toàn cầu. Bạn có quyền tải xuống thông tin sản phẩm có thể được sửa đổi trong lĩnh vực này.
◆ Tên của tất cả các nhà phân phối và người quản lý giao dịch toàn cầu sẽ là chìa khóa trên trang web này. Bạn có thể kiểm tra trạng thái khách hàng đã được đăng nhập hay chưa, sau khi bạn vào trung tâm thành viên.
◆ Nếu bạn có thắc mắc với khách hàng đã đăng nhập và thông tin về các công ty nhóm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.

Nghĩa vụ thành viên:
◆ Nếu nhân viên của bạn được phép sử dụng khu vực này. Vui lòng đảm bảo thông báo cho Ever Worldwide để thay đổi mật khẩu càng sớm càng tốt khi có bất kỳ nhân sự nào thay đổi, để bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các thành viên trong khu vực này.